Ga naar inhoud Ga naar menu

Inloggen bij

Jouw perspectief is belangrijk! Als je ingelogd bent kan je reacties plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.

Pauze voor pampers

Een jaar lang ouderschapsverlof: goed idee?

Geschreven door Merel Haisma

15 september 2023 · 13:42

Update: 15 september 2023 · 14:34

In gesprek met

Foto van Beatrijs Smulders

Beatrijs Smulders

Verloskundige en schrijver

"Moeder en kind zijn zo kwetsbaar dat ze ook beschermd moeten worden door de partner."
Foto van Judith Tielen

Judith Tielen

Tweede Kamerlid VVD

"Je moet niet tegen de moeder zeggen: 'we verwachten van je dat je je leven toewijdt aan je kind en aan je gezin.'"

In het kort

In Scandinavië is het heel gewoon: ouders krijgen na de geboorte van een kind een jaar ouderschapsverlof dat ze samen kunnen verdelen. Dat zou ook in Nederland normaal moeten worden, stelt Beatrijs Smulders in Dit is de Dag (EO). Maar is een landelijk beleid wel een goed idee?

Wat denk jij?

Ging jij vroeger naar de kinderopvang?

Klik hieronder om je antwoord te geven

8%

2%

79%

11%

aantal reacties: 2925

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de situatie

Het belang van hechting

Kinderen brengen steeds meer tijd door bij de kinderopvang, terwijl ouders juist meer zijn gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Dit betekent dus ook dat kinderen steeds minder tijd doorbrengen bij hun ouders. Sommigen maken zich zorgen of dit wel goed is voor kinderen.

Hechting is belangrijk voor kinderen. In het eerste jaar ontstaat bij een kind 'basisvertrouwen': door de ervaring van onvoorwaardelijke zorg en genegenheid, durft het kind zelf dingen te ondernemen, zonder bang te zijn de liefde van de verzorgers kwijt te raken. Of nou ja, dat gebeurt dus als alles goed gaat. Er kan ook 'hechtingsproblematiek' ontstaan, als ouders bijvoorbeeld onbereikbaar of onvoorspelbaar zijn.

In Scandinavië willen ze dat voorkomen door kinderen in het eerste jaar zo veel mogelijk bij hun ouders te laten zijn. Na de geboorte krijgen ouders in Zweden allebei twee weken betaald verlof. Daarna hebben ze samen nog eens 480 dagen verlof, waarvan minstens drie maanden bedoeld zijn voor de vader. Ze hopen dat vaders hierdoor meer tijd aan de opvoeding besteden.

Hoe werkt ouderschapsverlof in Nederland?
Als werkende ouder kan je recht hebben op ouderschapsverlof. Het onbetaalde verlof is maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Daarvan kan je negen werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Je mag zelf bepalen hoe je dit verlof verdeelt, maar het moet binnen het eerste jaar na de geboorte opgenomen worden.

Meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl

Moet Nederland het voorbeeld volgen van Scandinavië? De meningen lopen hierover uiteen.

Wat denk jij?

Moeten ouders een jaar ouderschapsverlof krijgen?

Klik hieronder om je antwoord te geven

74%

16%

10%

aantal reacties: 2423

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de discussie

Vooruitstrevend of ouderwets?

De vraag of er een langer ouderschapsverlof moet komen, zorgt voor discussie. Voor wie zijn namelijk de opvoedingstaken? En wat is de rol van de overheid in het gezinsleven?

Beatrijs Smulders, verloskundige en schrijver van het boek ‘Veilig door het eerste jaar’, pleit in Dit is de Dag (EO) voor een ‘modern ouderschapsverlof’. Daarbij kunnen ouders een jaar verlof samen verdelen na de geboorte.

Beatrijs Smulders

Verloskundige en schrijver

“Ouders mogen het jaar zelf samen verdelen, wat ook een trend kan zetten voor de toekomst. Hierdoor gaat de gemeenschappelijke zorg voor de kinderen veel beter geregeld worden. Als je dit aan het begin al een beetje verdeelt, dan blijft het ook verdeeld.”

Bovendien is een langer ouderschapsverlof ook gewoon nodig, vindt Smulders. Het eerste jaar na de geboorte is volgens de verloskundige heel kwetsbaar. Voor zowel moeder als kind:

“Moeder en kind zijn zo kwetsbaar dat ze ook beschermd moeten worden door de partner. Die moet gewoon zorgtaken gaan overnemen in het huishouden.”

Judith Tielen, Tweede Kamerlid voor de VVD, vindt deze redenering ouderwets. Ze vindt dat dit impliceert dat alleen moeders verantwoordelijk zouden zijn voor het gezin, wat volgens haar teruggaat in de tijd. Tielen vraagt zich af of we moeders moeten laten denken dat een kind niet zonder hen kan:

Judith Tielen

Tweede Kamerlid VVD

“Wat ik onvriendelijk vind, is dat we tegen de moeder zeggen: ‘we verwachten van je dat je je leven toewijdt aan je kind en aan je gezin.'”

Tielen pleit dan ook niet voor een landelijk beleid, maar vindt dat ouders zelf de juiste maatregelen moeten nemen:

“Uiteindelijk gaat het erom dat een kind een veilige, gezonde, ontspannen omgeving heeft om in te ontwikkelen en op te groeien. Dat is thuis met beide ouders, maar dat kan ook ergens anders zijn.”

Wat denk jij?

Wat vind jij een goede regeling voor het ouderschapsverlof?

 • 16 september 2023 · 19:53

  Ik denk dat het goed is om langer betaald verlof te hebben. De regeling die er nu is: Max 9 weken tegen 70% is super fijn maar wellicht niet voor iedereen haalbaar in financieel opzicht. Een baby is nog zo klein en je moet elkaar leren kennen en daar is tijd voor nodig. Met volle werkdagen gaat de baby alweer naar bed wanneer de ouder thuiskomt.

 • 16 september 2023 · 21:20

  Langer verlof is win-win, zowel voor de ouders en baby als voor de maatschappij. Voor ouders en baby voor binding, levensgeluk, "rustig" begin. Opvang voor baby's is heel arbeidsintensief (max 3 baby's op 1 verzorgende, pedagogisch medewerker), langer verlof zorgt ook voor minder tekort in de kinderopvang en voor minder burnouts bij ouders.

 • 17 september 2023 · 08:21

  In Vlaanderen lijkt kinderopvang, ondanks overheidssteun, meer een industrie geworden dan een zorginstelling. De huidige regering, die soms wereldvreemd overkomt en waarvan de kinderen vaak door privé verzorgers worden opgevangen, wil in een tijd van besparingen hierop nog meer bezuinigen. Verzorgers staan vaak in voor de zorg van veel kinderen tegelijk, wat het bijzonder zwaar maakt, zeker tijdens die eerste, precaire jaren. Als je geluk hebt, krijgt jouw kind liefdevolle zorg van een verzorger die alles geeft, maar deze verzorger kan door de overbelasting in de bijstand belanden. Hoe is dit een besparing? Het verlengen van het ouderschapsverlof is slechts de eerste stap om zowel ouders als verzorgers meer ademruimte te geven. Het huidige pensioenstelsel moet ook herzien worden. Velen werken zich uitputtend in de hoop op een zorgeloos pensioen, terwijl de realiteit vaak anders is. Waar zit de echte besparing hierin? We moeten ook waarde toekennen aan de rol van grootouders in de opvoeding door hen niet enkel als een kostenpost te zien, maar hun bijdrage aan de samenleving te waarderen en te belonen.

 • 17 september 2023 · 14:25

  Moeders zouden 9 mnd herstel van bevalling.moeten krijgen. Niet alleen om voor hun baby te zorgen maar ook herstellen van zwangerschap en de bevalling. Bevallen is hard werken. Hierna zou vader 3 maanden fulltime voor de baby en het gezin moeten zorgen zodat moeder zich volledig kan focussen om terug te komen in het arbeidsproces en vader kan zich volledig focussen op het gezin.

 • 19 september 2023 · 10:01

  Ik pleit ervoor dat beiden minder dagen hoeven te werken in dat eerste jaar. Het zou fantastisch zijn als dat financieel mogelijk wordt gemaakt. Ik geloof dat dit zowel goed voor de kinderen als voor de relatie en uiteindelijk ook goed voor de maatschappij is. Zelf hebben we ervoor gekozen om beiden part-time te werken. Hierdoor waren we om de beurt bij onze 3 dochters thuis. Inmiddels zijn ze volwassen. We hebben nooit spijt van deze keuze gehad en waren als ouders allebei verantwoordelijk voor de zorg voor hen en voor het huishouden, koken enz. Dit heeft financieel natuurlijk nadelen, maar het was het waard.

 • 18 september 2023 · 05:15

  Ik maak momenteel gebruik van de huidige ouderschapsverlof regeling. Het zou voor mij ook langer mogen. Maar ik denk dat het beter is als het makkelijker wordt gemaakt dat een ouder thuis kan blijven indien dit wenselijk is. Als je even een berekening maakt zitten de meeste kinderen 3 tot 4 dagen op de opvang. Laten we als voorbeeld nemen van 8 tot 16:00. Dat is al gauw 8 uurtjes. Als je dan als ouder nog boodschappen moet doen en nog moet koken, opruimen enz. Dan heb je over het algemeen wel heel weinig tijd met je kinderen. Ik denk dat de tijd erg snel gaat, en dat wij een van de weinige wezens zijn op aarde die het zorg voor hun kinderen in de meest kwetsbare van hun leven overlaat aan een ander. Hiernaast denkt mw tielen dat er tegen moeders wordt gezegd dat er van hun verwacht wordt dat moeders hun hele leven toewijden aan hun kind. Ik denk dat dat niet alleen verwacht moet worden van moeders, maar ook van vaders. Ik durf zelfs te stellen dat de meeste moeders ( niet allemaal) de eerste jaren na hun bevalling alleen maar voor hun kindje willen zorgen. Dus een jaar prima, maar als een ouder thuis zou kunnen blijven denk ik dat het beter is. En ik zeg niet dat het de moeder zou moeten zijn, maar de vader produceert geen melk;)

 • lu

  luisa.kop

  14 februari 2024 · 09:55

  De vrouw moet op zn minst een KEUZE hebben. Die heefr ze momenteel niet. Na 6 weken ben je écht nog niet hersteld van de bevalling... bovendien: waarom is het geen werk als ik zelf voor mijn baby zorg en wel werk als een ander het doet?! Er is NIKS vrouwvriendelijks aan deze maatschappij! Zo anti vrouw als maar kan, en dat noemt zich vooruitstrevend...

 • 22 september 2023 · 10:48

  Als adoptieouder van twee geadopteerde jongvolwassen die belast zijn met hechtingsstoornis WEET ik en met mij veel lotgenoten dat de eerste ontwikkeling cruciaal voor een goede hechting is. Het doorgeslagen feminisme dat het moederschap onbelangrijk maakt zou zich eens hier terdege over moeten informeren. Je weet pas wat het is als er zo'n kind in je gezin woont, maar hechtingsstoornis/problematiek komt ook voor bij niet geadopteerden. Er komt veel leed uit voort voor de hele maatschappij en goed gehechte personen functioneren uiteindelijk veel beter wat dan weer winst is voor de maatschappij waarin we leven. Met alle gebroken gezinnen is er al problematiek genoeg.

 • 26 september 2023 · 07:51

  Langer betaald verlof, en zeker langer verlof voor de partner lijkt mij een goed plan. Als partners meer recht op verlof hebben zal dit zorgen voor meer acceptatie van partnerverlof en daarmee op een gelijkere verdeling van zorgtaken tussen partners. Op dit moment is vooral de moeder een 'lastige' partij op de arbeidsmarkt, omdat die er lang uit ligt bij de komst van een kind, in vergelijking met de partner. Dit heeft effect op carrière en salaris, wat toch vaak al lager ligt dan van haar mannelijke collega's. Op dit moment is het een financiële keuze of een partner 6 week thuis blijft na de bevalling en/of ouderschapsverlof opneemt. Dat zou iedereen moeten kunnen doen, en niet moeten afhangen van je bankrekening. Voor werkgevers wordt daarmee ook duidelijker dat partners er ook een tijd uit zijn bij het krijgen van een kind. Hun leven verandert ten slotte ook. Als zij na 1 of een paar weken weer terug aan het werk gaan staat moeder er alleen voor, waardoor de zorgtaken volledig bij haar liggen en wat een patroon creëert dat standhoudt: moeder is voornamelijk verantwoordelijk voor kind en zorg, vaders taak ligt bij het werk en financiën. Met meer doorbetaald verlof kan hier meer gelijkheid en acceptatie in ontstaan, zowel thuis als op de werkvloer. En dat is voor beide ouders goed, net als voor het kind.

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is het debat

Meer horen? Luister naar Dit is de Dag (EO)

Daarin hoor je het gesprek met schrijver en verloskundige Beatrijs Smulders en Judith Tielen, Tweede Kamerlid voor de VVD.

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

WhatsApp

Iets toevoegen?

Een onderwerp tippen?

app direct de redactie

Onze reacties


Ging jij vroeger naar de kinderopvang?

Klik hieronder om je antwoord te geven

8%

2%

79%

11%

aantal reacties: 2925

Wil je deze reactie verwijderen?


Moeten ouders een jaar ouderschapsverlof krijgen?

Klik hieronder om je antwoord te geven

74%

16%

10%

aantal reacties: 2423

Wil je deze reactie verwijderen?


Wat vind jij een goede regeling voor het ouderschapsverlof?

 • 16 september 2023 · 19:53

  Ik denk dat het goed is om langer betaald verlof te hebben. De regeling die er nu is: Max 9 weken tegen 70% is super fijn maar wellicht niet voor iedereen haalbaar in financieel opzicht. Een baby is nog zo klein en je moet elkaar leren kennen en daar is tijd voor nodig. Met volle werkdagen gaat de baby alweer naar bed wanneer de ouder thuiskomt.

 • 16 september 2023 · 21:20

  Langer verlof is win-win, zowel voor de ouders en baby als voor de maatschappij. Voor ouders en baby voor binding, levensgeluk, "rustig" begin. Opvang voor baby's is heel arbeidsintensief (max 3 baby's op 1 verzorgende, pedagogisch medewerker), langer verlof zorgt ook voor minder tekort in de kinderopvang en voor minder burnouts bij ouders.

 • 17 september 2023 · 08:21

  In Vlaanderen lijkt kinderopvang, ondanks overheidssteun, meer een industrie geworden dan een zorginstelling. De huidige regering, die soms wereldvreemd overkomt en waarvan de kinderen vaak door privé verzorgers worden opgevangen, wil in een tijd van besparingen hierop nog meer bezuinigen. Verzorgers staan vaak in voor de zorg van veel kinderen tegelijk, wat het bijzonder zwaar maakt, zeker tijdens die eerste, precaire jaren. Als je geluk hebt, krijgt jouw kind liefdevolle zorg van een verzorger die alles geeft, maar deze verzorger kan door de overbelasting in de bijstand belanden. Hoe is dit een besparing? Het verlengen van het ouderschapsverlof is slechts de eerste stap om zowel ouders als verzorgers meer ademruimte te geven. Het huidige pensioenstelsel moet ook herzien worden. Velen werken zich uitputtend in de hoop op een zorgeloos pensioen, terwijl de realiteit vaak anders is. Waar zit de echte besparing hierin? We moeten ook waarde toekennen aan de rol van grootouders in de opvoeding door hen niet enkel als een kostenpost te zien, maar hun bijdrage aan de samenleving te waarderen en te belonen.

 • 17 september 2023 · 14:25

  Moeders zouden 9 mnd herstel van bevalling.moeten krijgen. Niet alleen om voor hun baby te zorgen maar ook herstellen van zwangerschap en de bevalling. Bevallen is hard werken. Hierna zou vader 3 maanden fulltime voor de baby en het gezin moeten zorgen zodat moeder zich volledig kan focussen om terug te komen in het arbeidsproces en vader kan zich volledig focussen op het gezin.

 • 19 september 2023 · 10:01

  Ik pleit ervoor dat beiden minder dagen hoeven te werken in dat eerste jaar. Het zou fantastisch zijn als dat financieel mogelijk wordt gemaakt. Ik geloof dat dit zowel goed voor de kinderen als voor de relatie en uiteindelijk ook goed voor de maatschappij is. Zelf hebben we ervoor gekozen om beiden part-time te werken. Hierdoor waren we om de beurt bij onze 3 dochters thuis. Inmiddels zijn ze volwassen. We hebben nooit spijt van deze keuze gehad en waren als ouders allebei verantwoordelijk voor de zorg voor hen en voor het huishouden, koken enz. Dit heeft financieel natuurlijk nadelen, maar het was het waard.

 • 18 september 2023 · 05:15

  Ik maak momenteel gebruik van de huidige ouderschapsverlof regeling. Het zou voor mij ook langer mogen. Maar ik denk dat het beter is als het makkelijker wordt gemaakt dat een ouder thuis kan blijven indien dit wenselijk is. Als je even een berekening maakt zitten de meeste kinderen 3 tot 4 dagen op de opvang. Laten we als voorbeeld nemen van 8 tot 16:00. Dat is al gauw 8 uurtjes. Als je dan als ouder nog boodschappen moet doen en nog moet koken, opruimen enz. Dan heb je over het algemeen wel heel weinig tijd met je kinderen. Ik denk dat de tijd erg snel gaat, en dat wij een van de weinige wezens zijn op aarde die het zorg voor hun kinderen in de meest kwetsbare van hun leven overlaat aan een ander. Hiernaast denkt mw tielen dat er tegen moeders wordt gezegd dat er van hun verwacht wordt dat moeders hun hele leven toewijden aan hun kind. Ik denk dat dat niet alleen verwacht moet worden van moeders, maar ook van vaders. Ik durf zelfs te stellen dat de meeste moeders ( niet allemaal) de eerste jaren na hun bevalling alleen maar voor hun kindje willen zorgen. Dus een jaar prima, maar als een ouder thuis zou kunnen blijven denk ik dat het beter is. En ik zeg niet dat het de moeder zou moeten zijn, maar de vader produceert geen melk;)

 • lu

  luisa.kop

  14 februari 2024 · 09:55

  De vrouw moet op zn minst een KEUZE hebben. Die heefr ze momenteel niet. Na 6 weken ben je écht nog niet hersteld van de bevalling... bovendien: waarom is het geen werk als ik zelf voor mijn baby zorg en wel werk als een ander het doet?! Er is NIKS vrouwvriendelijks aan deze maatschappij! Zo anti vrouw als maar kan, en dat noemt zich vooruitstrevend...

 • 22 september 2023 · 10:48

  Als adoptieouder van twee geadopteerde jongvolwassen die belast zijn met hechtingsstoornis WEET ik en met mij veel lotgenoten dat de eerste ontwikkeling cruciaal voor een goede hechting is. Het doorgeslagen feminisme dat het moederschap onbelangrijk maakt zou zich eens hier terdege over moeten informeren. Je weet pas wat het is als er zo'n kind in je gezin woont, maar hechtingsstoornis/problematiek komt ook voor bij niet geadopteerden. Er komt veel leed uit voort voor de hele maatschappij en goed gehechte personen functioneren uiteindelijk veel beter wat dan weer winst is voor de maatschappij waarin we leven. Met alle gebroken gezinnen is er al problematiek genoeg.

 • 26 september 2023 · 07:51

  Langer betaald verlof, en zeker langer verlof voor de partner lijkt mij een goed plan. Als partners meer recht op verlof hebben zal dit zorgen voor meer acceptatie van partnerverlof en daarmee op een gelijkere verdeling van zorgtaken tussen partners. Op dit moment is vooral de moeder een 'lastige' partij op de arbeidsmarkt, omdat die er lang uit ligt bij de komst van een kind, in vergelijking met de partner. Dit heeft effect op carrière en salaris, wat toch vaak al lager ligt dan van haar mannelijke collega's. Op dit moment is het een financiële keuze of een partner 6 week thuis blijft na de bevalling en/of ouderschapsverlof opneemt. Dat zou iedereen moeten kunnen doen, en niet moeten afhangen van je bankrekening. Voor werkgevers wordt daarmee ook duidelijker dat partners er ook een tijd uit zijn bij het krijgen van een kind. Hun leven verandert ten slotte ook. Als zij na 1 of een paar weken weer terug aan het werk gaan staat moeder er alleen voor, waardoor de zorgtaken volledig bij haar liggen en wat een patroon creëert dat standhoudt: moeder is voornamelijk verantwoordelijk voor kind en zorg, vaders taak ligt bij het werk en financiën. Met meer doorbetaald verlof kan hier meer gelijkheid en acceptatie in ontstaan, zowel thuis als op de werkvloer. En dat is voor beide ouders goed, net als voor het kind.

Wil je deze reactie verwijderen?

Inloggen bij

Super dat je jouw perspectief wil delen! Log in om je reactie te plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.