Ga naar inhoud Ga naar menu

Inloggen bij

Jouw perspectief is belangrijk! Als je ingelogd bent kan je reacties plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.

De jeugd van tegenwoordig

Gaan jongeren te snel naar de psycholoog? 'Ze hebben niet geleerd om te gaan met tegenslag'

Geschreven door Mariska van der Veen

24 augustus 2023 · 13:33

Update: 25 augustus 2023 · 12:59

In gesprek met

Foto van Jason Bhugwandass

Jason Bhugwandass

Ervaringsdeskundige

"Ook al wil je naar de psycholoog dan kan dat niet eens, want er zijn lange wachtlijsten."
Foto van Marina van de Wal

Marina van de Wal

Opvoedkundige

"We moeten investeren in ouders om ze te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind goed kunnen begeleiden, daarmee voorkomen we problemen."
Foto van Jan Derksen

Jan Derksen

Klinisch psycholoog

"We leven we in een cultuur van boosheid, omdat jongeren niet geleerd hebben om te gaan met tegenslag, verdriet, ellende en eenzaamheid."

In het kort

Stress, angst en eenzaamheid. Steeds meer jongeren hebben last van deze mentale klachten en zoeken hiervoor hulp bij een psycholoog. Doen ze dat te snel? En zijn er manieren om te voorkomen dat jongeren die hulp nodig hebben?

Wat denk jij?

Heb jij wel eens last van mentale problemen?

Klik hieronder om je antwoord te geven

7%

60%

33%

aantal reacties: 213

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de situatie

Grote hulpvraag bij jongeren

De mentale problemen onder jongeren nemen toe. Uit onderzoek van de GGD en het RIVM blijkt dat 1 op de 3 jongeren psychische problemen heeft. Voorbeelden van die problemen zijn: stress, angst, eenzaamheid, slaapproblemen en depressieve gevoelens. 47% van de jongeren voelt zich vaak gestresst, 45% voelt zich wel eens eenzaam en 14% heeft wel eens serieus gedacht aan zelfdoding.

Waar komen problemen vandaan?
Veel jongeren ervaren stress door school stelt een onderzoek van het Trimbos-instituut. Ook maatschappelijke ontwikkelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van jongeren, zoals de klimaat- en energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast kwam uit het onderzoek dat het percentage jongeren dat intensief gebruikmaakt van sociale media in vergelijking met 2017 flink is gestegen. De projectleider van het Trimbos-onderzoek zegt dat een toename in intensief sociale media gebruik op de langere termijn bij sommige jongeren leidt tot een toename in problematisch sociale media gebruik en daarmee tot een stijging in mentale problemen. 

Jeugdzorg onder druk

Eén op de zeven jongeren zoekt hulp voor zijn problemen en zit daarvoor bij jeugdzorg. Tegelijkertijd staat de jeugdzorg onder druk. Jeugdzorgprofessionals, gemeenten, VNG en Jeugdzorg Nederland melden een toename van de werkdruk. In de Landelijke Jeugdmonitor van 2022 laat de VNG weten dat steeds minder zorgprofessionals steeds meer zaken moeten behandelen, hierdoor liggen burn-outs op de loer. Vooral binnen jeugdbescherming is sprake van oplopende wachttijden en verschraling van hulp. 

'Hey, het is oké' 

In mei van dit jaar lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een jongerencampagne over mentale gezondheid met de titel 'Hey, het is oké' samen met het nummer 'Het is oké'. Hiermee wilde het ministerie jongeren met beginnende mentale klachten stimuleren om te praten over hoe ze zicht echt voelen en niet alleen het perfecte plaatje te laten zien. 

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Wat denk jij?

Vind jij dat jongeren te snel naar de psycholoog gaan?

Klik hieronder om je antwoord te geven

6%

43%

51%

aantal reacties: 235

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de discussie

Gaan jongeren te snel naar de psycholoog?

Veel jongeren hebben dus mentale klachten en zoeken daarvoor psychologische hulp. Maar doen ze dat te snel? En zijn er manieren om te voorkomen dat jongeren die hulp nodig hebben?

Jason Bhugwandass is ervaringsdeskundige en kent veel jongeren die problemen hebben. Veel jongeren zijn somber, onzeker of hebben het moeilijk op school zegt hij in Dit is de Dag (EO). Hij vindt zeker niet dat jongeren te snel hulp zoeken. 

Jason Bhugwandass (ervaringsdeskundige psychische problemen).
© NPO Radio 1

Jason Bhugwandass

Ervaringsdeskundige

"We hebben een jeugdzorg die behoorlijk is uitgekleed en die ook heel ontoegankelijk is. Ook al wil je naar de psycholoog dan kan dat niet eens, want er zijn lange wachtlijsten. De kwaliteit van de jeugdzorg moet omhoog. Sommige kinderen rouleren jarenlang in de zorg en komen er niet uit. Het is de taak van het kabinet om ervoor te zorgen dat jongeren goed op kunnen groeien in deze maatschappij."

Opvoedkundige Marina van de Wal ziet dat veel jongeren te snel en te veel psychologische hulp krijgen. Ze denkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden. 

Marina van de Wal (Opvoedkundige).
© NPO Radio 1

Marina van de Wal

Opvoedkundige

"Ik ben een groot voorstander van het investeren in ouders om ze te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind goed kunnen begeleiden. Opvoeden is iets dat bij het dagelijks leven van ouders hoort. We problematiseren het nu te veel. Ouders moeten ergens met hun opvoedvragen terecht kunnen. Als je hun vragen in perspectief zet, zorg je ervoor dat dingen waar ze tegenaan lopen niet uitgroeien tot problemen."

Klinisch psycholoog Jan Derksen is het niet eens met Van de Wal. Volgens hem zoeken jongeren nu maar moeilijk psychologische hulp. Vaak geven jongeren bij een intakegesprek aan dat ze het jammer vinden dat ze niet eerder zijn gekomen, zegt Derksen. Het probleem ligt niet bij de jongeren, maar ergens anders. 

Jan Derksen (klinisch psycholoog).
© NPO Radio 1

Jan Derksen

Klinisch psycholoog

"Aan de poort moeten beter opgeleide krachten zitten die de jongeren die echt een stoornis hebben kunnen selecteren. De mensen die nu selecteren hebben vaak een mbo- of hbo-opleiding, die zijn niet professioneel. Als je naar de huisarts gaat, is het toch ook niet zo dat de assistenten van de praktijk het werk doen. Je hebt iemand nodig die is opgeleid in de psychopathologie, in de hechtingstheorie, in suïcidaliteit en die in staat is om in een eerste contact in te schatten of iemand specifieke hulp nodig heeft."

Wel kan Derksen zich vinden in de opmerking van opvoedkundige Van de Wal dat er geïnvesteerd moet worden in de opvoeding van kinderen. 

"Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een generatie ouders die het beter wilden doen dan wat ze zelf meekregen. Ze zijn daarom heel erg ingegaan op de wensen van hun kinderen. Terwijl opvoeden een tweeledig proces is van stimuleren, maar ook van frustreren. Nu leven we in een cultuur van boosheid, omdat mensen niet geleerd hebben om te gaan met tegenslag, verdriet, ellende en eenzaamheid."

Wat denk jij?

Hoe kunnen we zorgen dat minder jongeren psychische hulp nodig hebben?

 • 27 augustus 2023 · 16:47

  Hoe zit het met verwerking van tegenslag (of wat dan ook) in momenten waarin we ons vroeger nog verveleelden maar wat nu niet meer lijkt te bestaan? Er lijkt mi nauwelijks ruimte meer om dergelijke gevoelens goed te verwerken. Er wordt zo naar ouders gewezen, maar zelf denk ik dat die ruimte om te verwerken een groter issue is.

 • 26 augustus 2023 · 10:09

  Er komt enorm veel op de jeugd van tegenwoordig af. Ze beschikken over veel meer informatie dan wij in onze jonge jaren. Ouders van tegenwoordig zijn meer zelfgericht dan op het welzijn van hun gezin. Jongeren moeten veel eerder volwassen worden, door de problematiek in de huidige tijd. Veel hulpverleners zijn niet goed opgeleid om de juiste hulp te kunnen bieden. Helaas investeert het kabinet niet in de jeugdzorg en wordt er zelfs bezuinigd met alle gevolgen van dien.

Wil je deze reactie verwijderen?

Wil je meer horen? Luister naar het gesprek in Dit is de Dag (EO)

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

WhatsApp

Iets toevoegen?

Een onderwerp tippen?

app direct de redactie

Onze reacties


Heb jij wel eens last van mentale problemen?

Klik hieronder om je antwoord te geven

7%

60%

33%

aantal reacties: 213

Wil je deze reactie verwijderen?


Vind jij dat jongeren te snel naar de psycholoog gaan?

Klik hieronder om je antwoord te geven

6%

43%

51%

aantal reacties: 235

Wil je deze reactie verwijderen?


Hoe kunnen we zorgen dat minder jongeren psychische hulp nodig hebben?

 • 27 augustus 2023 · 16:47

  Hoe zit het met verwerking van tegenslag (of wat dan ook) in momenten waarin we ons vroeger nog verveleelden maar wat nu niet meer lijkt te bestaan? Er lijkt mi nauwelijks ruimte meer om dergelijke gevoelens goed te verwerken. Er wordt zo naar ouders gewezen, maar zelf denk ik dat die ruimte om te verwerken een groter issue is.

 • 26 augustus 2023 · 10:09

  Er komt enorm veel op de jeugd van tegenwoordig af. Ze beschikken over veel meer informatie dan wij in onze jonge jaren. Ouders van tegenwoordig zijn meer zelfgericht dan op het welzijn van hun gezin. Jongeren moeten veel eerder volwassen worden, door de problematiek in de huidige tijd. Veel hulpverleners zijn niet goed opgeleid om de juiste hulp te kunnen bieden. Helaas investeert het kabinet niet in de jeugdzorg en wordt er zelfs bezuinigd met alle gevolgen van dien.

Wil je deze reactie verwijderen?

Inloggen bij

Super dat je jouw perspectief wil delen! Log in om je reactie te plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.