Ga naar inhoud Ga naar menu

Inloggen bij

Jouw perspectief is belangrijk! Als je ingelogd bent kan je reacties plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.

It's a man's world?

Waarom een Internationale Mannendag nodig is... of niet?

Geschreven door Gohar Hovanes

16 november 2023 · 09:00

Update: 16 november 2023 · 12:09

In gesprek met

Foto van Jens van Tricht

Jens van Tricht

Directeur stichting Emancipator

“Ik vind het niet echt nodig. Eigenlijk is het elke dag Mannendag, it’s a man’s world.”
Foto van Marcel Janse

Marcel Janse

Oud-organisator internationale Mannendag

"Er is een vrouwenquotum voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs?"

In het kort

Op 19 november is het Internationale Mannendag! Tijd om de positieve bijdragen van mannen aan de samenleving te vieren, en te focussen op thema's als gezondheid en gendergelijkheid. Wist jij dat deze dag bestond, en hebben we deze eigenlijk wel écht nodig?

Wat denk jij?

Welke man in je leven zie jij als een positief rolmodel en waarom?

Klik hieronder om je antwoord te geven

38%

5%

10%

4%

13%

29%

aantal reacties: 193

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de situatie

Wat is Internationale Mannendag?

Wanneer is Mannendag? Dat is de meest gezochte vraag op Internationale Vrouwendag. En 19 november is het zover! Het wordt sinds 1992 elk jaar gevierd, in ongeveer 79 landen. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de positie van de man en alle problemen waar mannen mee te maken krijgen. 

Centraal staat dat mannen goede rolmodellen kunnen zijn, en dat mannen en vrouwen gelijke kansen moeten krijgen. De dag moet ons eraan herinneren te blijven praten over de uitdagingen waar mannen mee te maken hebben, zoals (mentale) gezondheid en stereotype denkbeelden. 

Internationale Mannendag is gebaseerd op zes belangrijke punten:
 1. Het aanmoedigen van positieve mannelijke rolmodellen
 2. Het vieren van positieve mannelijke invloeden op de maatschappij
 3. De focus op mannelijke gezondheid en welzijn
 4. Het belichten van discriminatie tegen mannen
 5. Het verbeteren van de relatie tussen man en vrouw en het aanmoedigen van gendergelijkheid
 6. Het zorgen voor een veiligere en betere wereld
Taboe en stigma

Mannen leven gemiddeld korter dan vrouwen en het aantal zelfdodingen is onder de mannen dubbel zo hoog dan onder de vrouwen. In 2022 maakten 1315 mannen tegenover 601 vrouwen in Nederland een einde aan hun leven. Onder vrouwen is het aantal zelfdodingen sinds 2018 iets gedaald, onder mannen nam het licht toe. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit komt onder meer omdat mannen minder snel hulp zoeken als het (mentaal) fout gaat. Het gaat ook niet zo vaak over hoe jongens en mannen zich voelen, zowel in het openbaar als in privégesprekken. Dit onderwerp is een beetje taboe, omdat het door sommigen als 'verwijfd' wordt gezien.

Als mannen hun vrouw verliezen of arbeidsongeschikt worden, neemt de kans dat ze zelfmoord plegen toe, zo blijkt uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie, de VU en Centrum Wiskunde & Informatica. Vaak leren mannen van jongs af aan bepaalde rolpatronen aan omdat die maatschappelijk van hen 'verwacht' worden. Op zichzelf lijken deze verwachtingen misschien niet erg, maar zodra dit druk gaat opleveren, kan dat grote problemen veroorzaken. Zo zijn er nog veel traditionele ideeën over hoe mannen zich 'moeten' gedragen. Zo zou de man de kostwinnaar moeten zijn om voor zijn gezin te zorgen. Als dit vervolgens niet lukt, om wat voor reden dan ook, voelt het voor veel mannen alsof ze falen.

Denk je aan zelfdoding en weet je niet met wie je er in je directe omgeving over kan praten? Bel dan naar 0800 0113 of ga naar www.113.nl. Stichting Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Wat denk jij?

Hoe denk je dat stereotypen over mannen kunnen worden doorbroken?

Klik hieronder om je antwoord te geven

64%

12%

23%

aantal reacties: 138

Wil je deze reactie verwijderen?

Dit is de discussie

Hebben we Mannendag echt nodig?

Jens van Tricht, directeur van stichting Emancipator en auteur van het boek 'Wat voor man wil jij zijn?', houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met de veranderende rol van jongens, mannen en mannelijkheid in de samenleving. Toch vindt hij dat zo'n dag écht niet nodig is: volgens hem is het elke dag al mannendag.

Jens van Tricht

Directeur stichting Emancipator

"It's a man's world. Het moment van het jaar dat het meest op gegoogeld wordt, is Internationale Vrouwendag. Dan denken mannen dat ze uitgesloten worden. (...) Het beeld dat Internationale Mannendag oproept is dat er een symmetrie in ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Dat mannen in de wereld het net zo slecht in de wereld hebben als vrouwen. Dat is natuurlijk een hele scheve verhouding. Denk aan macht, inkomen, bezit en geweld dat gelinkt wordt aan mannen."

Directeur stichting Emancipator

"Er wordt meer dan honderd jaar strijd gevoerd voor gelijke vrouwenrechten en we zijn er nog steeds niet. Ondertussen klagen mannen dat ze ook ongelijk behandeld worden. We hebben als mannen op allerlei manieren een bevoorrechte positie, maar het is ook goed om zelf bewust de traditionele ideeën over het man zijn, denk aan het onderdrukken van emoties en het niet mogen huilen, los te laten. Het begint bij mannen zelf. Dan pas kan er wat veranderen."

Als het aan Van Tricht ligt, is het elke dag 'mannenemancipatiedag'. Hij vindt het heel belangrijk om het over de kwetsbaarheid, emancipatie en verantwoordelijkheid van mannen te hebben, maar dan elke dag. Daar is geen speciale Mannendag voor nodig.

Jens van Tricht

Directeur stichting Emancipator

"Mannen moeten ook hun vrouwelijke eigenschappen ontwikkelen. (...) We moeten meer onderling tussen mannen en vrouwen de verbinding opzoeken. Het gaat er simpelweg om dat de traditionele beperkte ideeën van mannen veranderd worden. Als die mannen met elkaar samen en met vrouwen in gesprek gaan met hoe je man kan zijn op een positieve manier, dan dragen we ook bij aan het bevrijden van die onderdrukte gevoelens en het oplossen of voorkomen van de mentale problemen van mannen."

Marcel Janse, voormalig organisator van Internationale Mannendag, vindt het wel erg belangrijk dat er een Mannendag is. Ook werkt hij als docent op een school waar het aantal vrouwelijke collega's aanmerkelijker hoger is. Dat zette hem aan het denken: bestaat mannenemancipatie wel?

Marcel Janse

Oud organisator Internationale mannendag

"Gelijkheid tussen man en vrouw is óók iets wat mannen aangaat. Elk jaar wordt er veel aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag. Als je naar de geschiedenis kijkt, bestaat die dag sinds 1911. Internationale Mannendag bestaat pas sinds 1992, en krijgt veel minder aandacht. Wat betreft het kiesrecht ging er al veel aandacht naar de vrouw, en niet naar de man. Mannen moeten ook erg hun best doen elke dag, en het is niet zo dat mannen alles hebben. De man is evenveel slachtoffer van zijn eigen rol. Het is de vraag of hij die rol aankan of niet."
"Er is bijvoorbeeld een vrouwenquotum voor vrouwen in top van bedrijven, maar waarom geen quotum voor mannen in het onderwijs? Waarom dat ook niet gelijk trekken? Dat geeft inzicht. Er is vrij veel schooluitval onder jongens en in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.”

Marcel geeft als voorbeeld dat bij een scheiding tegenwoordig de kinderen bijvoorbeeld automatisch nog steeds worden toegewezen aan de vrouw. Hij vertelt dat er op die manier een aanname wordt gemaakt dat het bij de moeder veiliger en meer geborgenheid zou zijn. Dat is volgens hem een aanname en ouderwets.

Wat denk jij?

Vind jij dat Internationale Mannendag nodig is in onze maatschappij?

 • 19 november 2023 · 04:12

  Ik geef cursussen op veel verschillende gebieden waar 99,9% mannen aan deel nemen. Als ik uitspreek dat mannen gediscrimineerd worden beamen ze dat vrijwel allemaal. Bij huiselijk geweld gaat de politie er van uit dat het de man is. Vaak is het de vrouw. Als een man zijn kind mee neemt heet het ontvoering. Daar erger ik mij aan. De problematiek mag meer aandaccht krijgen. Het is tijd dat mannen zich laten horen.

Wil je deze reactie verwijderen?

WhatsApp

Iets toevoegen?

Een onderwerp tippen?

app direct de redactie

Onze reacties


Welke man in je leven zie jij als een positief rolmodel en waarom?

Klik hieronder om je antwoord te geven

38%

5%

10%

4%

13%

29%

aantal reacties: 193

Wil je deze reactie verwijderen?


Hoe denk je dat stereotypen over mannen kunnen worden doorbroken?

Klik hieronder om je antwoord te geven

64%

12%

23%

aantal reacties: 138

Wil je deze reactie verwijderen?


Vind jij dat Internationale Mannendag nodig is in onze maatschappij?

 • 19 november 2023 · 04:12

  Ik geef cursussen op veel verschillende gebieden waar 99,9% mannen aan deel nemen. Als ik uitspreek dat mannen gediscrimineerd worden beamen ze dat vrijwel allemaal. Bij huiselijk geweld gaat de politie er van uit dat het de man is. Vaak is het de vrouw. Als een man zijn kind mee neemt heet het ontvoering. Daar erger ik mij aan. De problematiek mag meer aandaccht krijgen. Het is tijd dat mannen zich laten horen.

Wil je deze reactie verwijderen?

Inloggen bij

Super dat je jouw perspectief wil delen! Log in om je reactie te plaatsen.

Door in te loggen bevestig je dat je de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van de EO hebt gelezen en begrepen.

Hulp nodig?

Check de veelgestelde vragen.